Přejít k obsahu


Úprava střihacího nástroje

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., BÍCOVÁ, K. Úprava střihacího nástroje. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutting tool adjustment
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za cíl optimalizaci životnosti střihacího nástroje. Optimalizace spočívá ve dvou krocích, a to ve změně materiálu střihadla a úpravě jeho geometrie. Vzhledem k tomu, že nástroje je původně vyráběn z kalené cementační oceli, byl nový nástroj navržen z kalené nástrojové oceli vhodné pro tváření (střihání) za studena. Druhá úprava, geometrická, spočívá v optimalizaci střižných vůlí a délky stykové plochy střižník-střižnice.
Abstrakt EN: Functional sample aims to optimize the life of the cutting tool. Optimization consists of two steps and a change in the material Stamping and modifying its geometry. Since the tool is initially manufactured from hardened hardened steel, the new tool designed from hardened tool steel suitable for forming (cutting) cold. The second modification, geometric, lies in optimizing shear will and the length of the contact surfaces punch-scissor.
Klíčová slova

Zpět

Patička