Přejít k obsahu


Laser scanning heating method for high-temperature spectral emissivity analyses

Citace:
HONNER, M., HONNEROVÁ, P., KUČERA, M., MARTAN, J. Laser scanning heating method for high-temperature spectral emissivity analyses. Applied Thermal Engineering, 2016, roč. 94, č. 5.2.2016, s. 76-81. ISSN: 1359-4311
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laser scanning heating method for high-temperature spectral emissivity analyses
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Jiří Martan Ph.D.
Abstrakt CZ: Představena je nová bezkontaktní metoda laserového ohřevu pro měření normálové spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Metoda využívá laserového zdroje v kombinaci se skenovací optikou. Obecné a specifické požadavky pro vývoj metody jsou diskutovány. Shrnuty jsou práce na vývoji optimálního laserového ohřevu pro dosažení homogenního teplotního pole v oblasti pro vyhodnocení emisivity na povrchu vzorku. V detailu je diskutováno výsledné experimentální nastavení a proces laserového ohřevu. Výhody, nevýhody a použitelnost metody jsou také diskutovány. Experimentální uspořádání se 400W laserem je schopné ohřívat ocelové substráty vzorků v teplotním rozsahu 300–1200°C. Teplotní přechod s krokem 100°C je realizován za přibližně 300 s. Teplotní homogenita v oblasti měřené spektrometrem je okolo 2.5°C v celém teplotním rozsahu.
Abstrakt EN: A new non-contact laser heating method for the normal spectral emissivity measurements of hightemperature coatings is introduced. The method utilizes laser source in combination with scanning optics. General and specific requirements for the method development are discussed. Works on the development of the optimal heating strategy to ensure homogeneous temperature field of the area for the emissivity analyses on the sample surface are summarized. The final experimental set-up and heating procedure are described in detail. Advantages and disadvantages of the method and the method applicability are also discussed. The experimental set-up with 400W laser is capable to heat steel substrate samples in the range of 300–1200 °C. Temperature transition of about 100 °C takes about 300 s. Temperature homogeneity in the area measured by spectrometer is within 2.5 °C in the whole temperature range.
Klíčová slova

Zpět

Patička