Přejít k obsahu


Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb vliv ESLP na judikaturu Ústavního soudu

Citace:
FOREJTOVÁ, M., GRYGEROVÁ, J. Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb vliv ESLP na judikaturu Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2016, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 47-53. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Questions about the presumption of shared custody of minor children or influence the ECtHR jurisprudence of the Constitutional Court
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , JUDr. Jana Grygerová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá obsáhlou problematikou střídavé péče v opatrovnických řízeních před soudem. Jeho základem je analýza vybraných recentních rozhodnutí Ústavního soudu ČR a polemika v odborné veřejnosti, kterou tato rozhodnutí vzbudila.
Abstrakt EN: The article deals with the issue of comprehensive alternate care in guardianship proceedings before the court. It is based on an analysis of selected recent decision of the Constitutional Court of the Czech Republic and the polemic in the professional community that this decision aroused.
Klíčová slova

Zpět

Patička