Přejít k obsahu


Vybrané právní aspekty Průmyslové revoluce 4.0

Citace:
JANÁK, M. Vybrané právní aspekty Průmyslové revoluce 4.0. Nečtiny, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Čtvrtá průmyslová revoluce obecně spočívá na digitalizaci, robotizaci a automatizaci výroby, která má přispět ke komplexnímu propojení jednotlivých procesů. Průmyslová revoluce 4.0 se významným způsobem dotýká celé řady právních vztahů z nejrůznějších právních oblastí. Je stávající právní řád České republiky připraven efektivně regulovat právní vztahy v rámci Průmyslové revoluce 4.0? Jakých konkrétních právních oblastí se průmyslová revoluce 4.0 vůbec dotýká a jaké právní aspekty lze označit za významné? Předmětem příspěvku je tedy zejména podání obecného výkladu ke shora položeným otázkám a v návaznosti na to jejich srozumitelné zodpovězení.
Klíčová slova

Zpět

Patička