Přejít k obsahu


Důvěra v měnu a její ochrana

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Důvěra v měnu a její ochrana. In Poznej svého klienta III. Sborník z III. ročníku mezinárodního vědeckého symposia 17. února 2015. Praha: EUPRESS, 2015. s. 29-38. ISBN: 978-80-7408-117-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Confidence in the Currency and its Protection
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: EUPRESS
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Měna je jedním z klíčových znaků svrchovanosti státu. Měnu určuje stát a také ji chrání. Důvě-ra v měnu znamená důvěru ke státu a bez této důvěry by nebylo možné uskutečňovat platební styk. V současné době měnu určuje Zákon o České národní bance (Z č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Způsoby nakládání řeší Zákon o oběhu bankovek a mincí (Z č. 136/2011 Sb.) a Trestní zákon (Z č. 40/2009 Sb.), který upravuje v hlavě VI., v 1. dílu trestné činy proti měně a platebním prostředkům.
Abstrakt EN: Currency is one of the key features of the sovereignty of the state. Currency determined by the State and also protects it. Confidence in currency means confidence in the state and without this trust would not be possible to make payments. Currently currency determines Law on the Czech National Bank (Act No. 6/1993 Coll. Ways of waste are in the Act on the circulation of banknotes and coins (Act No. 136/2011 Coll.) and the Criminal Law (Act No. 40/2009 Coll.), which governs in Title VI., in Volume 1 Crimes against currency and payment resources.
Klíčová slova

Zpět

Patička