Přejít k obsahu


Výsledky praktických testů užitných vlastností 1

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J., TENK, J., KOUŘIL, K. Výsledky praktických testů užitných vlastností 1. HAM - FINAL s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The results of utility properties at the practical tests 1
Rok vydání: 2015
Název zdroje: HAM - FINAL s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer , Jiří Tenk , Ing. Karel Kouřil Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá výsledky praktického ověření užitných vlastností nově vyvinutého výstružníku „VRV 6320-574 Cermet“ při vystružování oceli dle DIN 42CrMo4 – Rm 1000 MPa. Výzkumná zpráva obsahuje výsledky řezných zkoušek se zaměřením na parametry integrity povrchu: rozměrová a geometrická přesnost, drsnost, průběh opotřebení – trvanlivost nástroje. Zpráva zahrnuje fotodokumentaci nástroje.
Abstrakt EN: The report deals with the results of practical verification utility properties of newly developed CBN reamers “VRV 6320-574 Cermet” while reaming steel according to DIN 42CrMo4 – Rm 1000 MPa. The report contains results of cutting tests focused on surface integrity parameters: dimensional and geometrical accuracy, roughness and tool life. The report includes photo tool documentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička