Přejít k obsahu


Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus evidence

Citace:
CVRČEK, F., PALA, K., RYCHLÝ, P. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus evidence. Korpus - Gramatika - Axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka, 2015, roč. 12, č. prosinec, s. 3-15. ISSN: 1804-137X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus evidence
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc. , doc. PhDr. Karel Pala CSc. , Mgr. Pavel Rychlý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá porovnáním stavu českého právního systému před reformou soukromého práva a po ní, které je založeno na zkoumání korpusů obsahujících právní texty.
Abstrakt EN: This paper compares the state of Czech legal order before and after the reform of the Private law. This analysis is based on the linguistic investigation of corpora containing legal texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička