Přejít k obsahu


Výsledky praktických testů užitných vlastností 4

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J., TENK, J., KOUŘIL, K. Výsledky praktických testů užitných vlastností 4. HAM - FINAL s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The results of utility properties at the practical tests 4
Rok vydání: 2015
Název zdroje: HAM - FINAL s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer , Jiří Tenk , Ing. Karel Kouřil Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá výsledky praktického ověření užitných vlastností nově vyvinutého výstružníku VRV 6806-031 CBN při vystružování šedé litiny dle DIN 1691 – GG25. Výzkumná zpráva obsahuje výsledky řezných zkoušek se zaměřením na parametry integrity povrchu: rozměrová a geometrická přesnost, drsnost, průběh opotřebení – trvanlivost nástroje. Zpráva zahrnuje fotodokumentaci nástroje.
Abstrakt EN: The report deals with the results of practical verification utility properties of newly developed CBN reamers VRV 6806-031 while reaming gray cast iron according to DIN 1691 - GG25. The report contains results of cutting tests focused on surface integrity parameters: dimensional and geometrical accuracy, roughness and tool life. The report includes photo tool documentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička