Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudového pole 948

Citace:
KŇOUREK, J., MATAS, R. Numerická simulace a analýza proudového pole 948. ZVVZ-Even Engineering, a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and analysis of the flow field 948
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZVVZ-Even Engineering, a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je analýza nestacionárního vícefázového proudění v části potrubního systému 948 včetně analýzy výsledků a proudových polí. Výsledkem jsou návrhy na modifikace geometrie potrubí a dalších prvků za účelem eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the unsteady multiphase flow in the part of the pipe system 948. The work includes also the analysis of flow fields. The proposals to the geometry modifications are presented in order to eliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička