Přejít k obsahu


Úvodní studie elektromechanické interakce motoru a převodovky u trakčních vozidel

Citace:
CIBULKA, J., DRÁBEK, P. Úvodní studie elektromechanické interakce motoru a převodovky u trakčních vozidel. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic study of electromechanical interaction of motor and gearbox of traction vehicles
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jiří Cibulka Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato úvodní studie si klade za svůj cíl specifikovat nutné kroky k tomu, aby mohly být zkoumány problematické elektromechanické jevy, jež způsobují během provozu trakčních vozidel značné namáhání převodovky, a její nadměrné stárnutí. Dále je zde popsán fyzikální model trakčního pohonu s převodovkou, na němž budou vybrané jevy podrobně studovány.
Abstrakt EN: This basic study specifies ways to determine problematic electromechanical phenomena which cause extensive stress and aging of gearbox during traction vehicle operation. The physical model of traction drive with gearbox has been discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička