Přejít k obsahu


Vzdělávání učitelů v oblasti tzv. „měkkých dovedností“

Citace:
KOSÍKOVÁ, V., HOLEČEK, V. Vzdělávání učitelů v oblasti tzv. „měkkých dovedností“. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 188-194. ISBN: 978-80-7509-256-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teachers education in the so-called “soft skills”
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova univerzita v Brně
Autoři: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková Ph.D. , PhDr. Václav Holeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zamýšlí nad otázkou, která témata z tzv. „měkkých dovedností“ v dalším vzdělávání považují učitelé základních a středních škol za přínosná. Učitelé se nejvíce zajímají o kurzy zvládání školního stresu. Současně s výukou tohoto tématu v rámci dalšího vzdělávání uskutečňujeme i výzkum stresorů učitelů a podílu učitelů na předcházení stresu a na jeho zvládání. Hlavním cílem této kapitoly je seznámení s výsledky výzkumu stresorů učitelů ve škole a výzkumného šetření zájmu učitelů o další vzdělávání. Výsledky průzkumu spojené s evaluací seminářů zaměřených na zvládání školního stresu se tak stávají podnětem k dalšímu zvyšování úrovně dalšího vzdělávání učitelů - nabízet podobná témata, která budou mít pro učitele i praktický dopad a možnost konfrontace vlastních zkušeností s ostatními.
Abstrakt EN: This chapter is looking for answers in the question what topics of “soft skills” are considered by primary and secondary school teachers as beneficial and helpful in further education. Teachers are mostly interested in effective stress coping courses. Teaching in such area is connected with research in teachers´ stressors and teachers´ ability to copy with stress. The main aim of this chapter is analysis of research results in teachers´ stressors and teachers´ interests in further education. The research results are related to the evaluation of courses focusing on the coping with school stress what becomes a stimulus for further increasing level of teachers´ education in the Lifelong Learning frame – it is necessary to offer similar topics that will have a practical effect for teachers and to offer an opportunity to confront their own experiences with others.
Klíčová slova

Zpět

Patička