Přejít k obsahu


Jak se mění komunikace škol na internetu?

Citace:
EGER, L. Jak se mění komunikace škol na internetu?. In Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti. Praha: Centrum školského managementu PedF UK v Praze, 2015. s. 41-52. ISBN: 978-80-7290-834-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How internet has change communication of schools?
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centrum školského managementu PedF UK v Praze
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Předložený příspěvek je zaměřený na komunikaci vzdělávacích organizací na internetu. Internet jako hypermédium a komunikační kanál nemůže být ignorován v komunikaci s veřejností a musí být integrální součásti marketingové komunikace. Příspěvek přináší výstupy z hodnocení prezentací gymnázií z jednoho regionu v České republice. Ve výzkumu jsou aplikovaně použita kritéria WebTop 100 a je porovnán s výstupy ze studie prezentované Egerem a kol. (2010). Studie přináší nové poznatky pro marketing vzdělávacích organizací.
Abstrakt EN: The presented paper aims at communication on the Internet, with special emphasis on educational organizations. The Internet as a hypermedium or a communication channel cannot be ignored in communication with the public and must be seen as an integral part of marketing communication. Paper brings a research study on the presentation of grammar schools from one region of the Czech Republic. The research uses the criteria of the competition called WebTop 100 and it compares its outputs with the outputs from the research study of Eger et al. (2010). The presented study brings new findings for marketing of educational organizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička