Přejít k obsahu


Holýšovské válečné tábory očima pamětníků

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., TAITL, L. Holýšovské válečné tábory očima pamětníků. 1. vyd. Praha : viaCentrum s.r.o., 2015, 102 s. ISBN: 978-80-87646-10-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Holýšovské war camps through the eyes of witnesses
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Lukáš Taitl
Abstrakt CZ: Publikace zachycuje výsledky výzkumu na téma Muniční továrna v Holýšově s názvem Metallwerke Holleischen GmbH, kterou tvořily dva samostatné závody, a zajetecké a koncentrační tábory s ní spojené. Závodem I (Werk I) je označován strojní závod vybudovaný v areálu bývalé sklárny. Závod II (Werk II) se nacházel v lese nedalerko obce. Zdrojem pracovní síly pro nacistickou továrnu byli vězni a zejména vězenkyně pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Holýšově a holýšovské zajatecké tábory. Hlavní metodou výzkumu byla orální historie, text vychází ze vzpomínek bývalých vězňů i ze vzpomínek osvoboditelů - veteránů belgického 17. střeleckého praporu - součásti V. sboru a jednotek 3. armády generála Pattona.
Abstrakt EN: Publication, the results of research on the topic ammunition factory in Holysov called Holleischen Metallwerke GmbH , which consisted of two separate races , and zajetecké and concentration camps associated with it . I plant ( Werk I) is called mechanical plant built in the grounds of the former glassworks . Race II ( Werk II ) was located in the woods nedalerko village. The source of labor for the Nazi factory were prisoners and in particular prisoner branches Flossenburg concentration camp in Holýšov and holýšovské POW camps . The main research method was oral history text is based on the recollections of former inmates and the memories of the liberators - Veteran Belgian 17th Rifle Battalion - part of V Corps and units of the 3rd Army of General Patton .
Klíčová slova

Zpět

Patička