Přejít k obsahu


Zdeněk Macek : pedagog a historik

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., HAKEN, P. Zdeněk Macek : pedagog a historik. 1. vyd. Praha : viaCentrum s.r.o., 2015, 84 s. ISBN: 978-80-87646-11-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zdeněk Macek. Teacher and historian.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Petr Haken
Abstrakt CZ: Zdeněk Macek patří v rámci plzeňské akademické historie bezesporu k předním osobnostem. Původem byl sice Východočech, narozený v Hradci Králové, podstatnou část své kariéry, celých třicet šest let, však strávil v Plzni na Pedagogické fakultě a pozdější Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zde zanechal otisk svého odborného historického, didaktického a především pak lidského působení v několika generacích učitelů dějepisu, které vychoval. Převážná většina z nich na něj vzpomíná s úctou a vděčností jako na fundovaného odborníka, skvělého didaktika, ale zejména na vždy slušného, korektního a nezvykle laskavého člověka. Jeho odborné a většinově i pedagogické dílo je dnes stále využitelné, byť místy s nutným použitím současné optiky.
Abstrakt EN: Zdeněk Macek belong to within the Pilsen academic history undoubtedly one of the leading personalities . Although originally it was Východočech , born in Hradec Kralove , a substantial part of his career , thirty six years he spent in Pilsen, Faculty of Education, and later the Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen . There has left an imprint of his professional historical, didactic , and especially the human endeavor of several generations of history teachers raised . Most of them remembers him with respect and gratitude, as an informed expert didactics great , but particular always decent , fair and extremely kind man. His professional and majority and pedagogical work today is still usable , even in places with the inevitable use of contemporary optics.
Klíčová slova

Zpět

Patička