Přejít k obsahu


Růžena Vacková : historička statečného srdce.

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., POCHYBOVÁ, M. Růžena Vacková : historička statečného srdce.. 1. vyd. Praha : viaCentrum s.r.o., 2015, 100 s. ISBN: 978-80-87646-12-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Růžena Vacková. Historian with brave heart.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Michaela Pochybová
Abstrakt CZ: Růžena Vacková byla univerzitní profesorkou klasické archeologie a dějin umění na Karlově univerzitě. Její jméno je spojované s neobvykle statečným občanským postojem, byla vězeňkyní nacistického i komunistického režimu, ani po patnácti letech za mřížemi neopustila své postoje a ideály, nepřestala aktivně působit mezi spoluvězni a zasílat stížnosti československým úřadům. Mimo pedagogickou činnost měla spoustu jiných aktivit, byla například kulturně-politickou publicistkou, organizátorkou debatních kroužků a podporovatelkou mladých umělců. Za války konvertovala k aktivnímu katolicismu. Stala se rektorkou katolické univerzity, přednášela na Akademických týdnech a vstoupila do katolického společenství Rodina
Abstrakt EN: Růžena Vacková was a university professor of classical archeology and art history at Charles University. Her name is associated with unusually brave civic stance, he was a prisoner of the Nazi and communist regime, even after fifteen years behind bars left their attitudes and ideals ceased to actively mediate between inmates and send complaints to the Czechoslovak authorities. Outside teaching activities had plenty of other activities, for example, it was the political and cultural journalist, organizer of the chattering classes and supporter of young artists. During the war, she converted to Catholicism active. Became rector of the Catholic University, he lectured on academic weeks and went to a Catholic family.
Klíčová slova

Zpět

Patička