Přejít k obsahu


Funkční vzorek střižnice pro prostřižení pláště katalyzátoru

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Funkční vzorek střižnice pro prostřižení pláště katalyzátoru. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The functional sample of scissor for shell catalyst punching
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku bylo ověření nahrazení materiálu. Konkrétně pak nástrojové oceli 19573 ocelí 19313, která je rozměrově stálejší při tepelném zpracování. Tato změna umožní vypustit výrobní operace po tepelném zpracování, což má za následek snížení výrobních nákladů na dílec. Dalším přínosem je otestování vhodné volby odlehčení střihacího otvoru.
Abstrakt EN: The goal of a functional sample is verification of material replacement. Specifically, the tool steel 19 573 19 313 steel, which is dimensionally stable during heat treatment. This change enables deletion manufacturing operations after the heat treatment, resulting in reduction of production cost of the panel. Another benefit is to test the appropriate choice relief cutting opening.
Klíčová slova

Zpět

Patička