Přejít k obsahu


Mezi Plzní a Hradcem. Zdeněk Macek (1937-2006) historik a pedagog ve vzpomínkách svých žáků a kolegů

Citace:
HAKEN, P., MORÁVKOVÁ, N. Mezi Plzní a Hradcem. Zdeněk Macek (1937-2006) historik a pedagog ve vzpomínkách svých žáků a kolegů. Bohemiae occidentalis historica, 2015, roč. 1, č. 2, s. 115-139. ISSN: 2336-7547
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Between Hradec and Pilsen. Zdeněk Macek in the memories of their pupils and colleagues
Rok vydání: 2015
Autoři: Petr Haken , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zdeněk Macek patří v rámci plzeňské akademické historie bezesporu k předním osobnostem. Původem byl sice Východočech, narozený v Hradci Králové, podstatnou část své kariéry, celých třicet šest let, však strávil v Plzni na Pedagogické fakultě a pozdější Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zde zanechal otisk svého odborného historického, didaktického a především pak lidského působení v několika generacích učitelů dějepisu, které vychoval. Převážná většina z nich na něj vzpomíná s úctou a vděčností jako na fundovaného odborníka, skvělého didaktika, ale zejména na vždy slušného, korektního a nezvykle laskavého člověka. Podklady pro twento článek jsou získány metodou rozsálhglého orálně historického výzkumu.
Abstrakt EN: Zdeněk Macek belong to within the Pilsen academic history undoubtedly one of the leading personalities. Although originally it was Východočech, born in Hradec Kralove, a substantial part of his career, thirty six years he spent in Pilsen, Faculty of Education, and later the Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen. There has left an imprint of his professional historical, didactic, and especially the human endeavor of several generations of history teachers raised. Most of them remembers him with respect and gratitude, as an informed expert didactics great, but particular always decent, fair and extremely kind man. Twenty materials for paper are obtained by rozsálhglého oral historical research.
Klíčová slova

Zpět

Patička