Přejít k obsahu


Funkční vzorek střižníku pro prostřižení pláště katalyzátoru

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Funkční vzorek střižníku pro prostřižení pláště katalyzátoru. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The functional sample of punch for shell catalyst punching
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je stanovení vhodného výrobního postupu a technologických přídavků pro jednotlivé operace. Dalším výstupem tvorby funkčního vzorku je ověření funkčnosti navržených operačních přípravků pro jednotlivé operace výrobního postupu.
Abstrakt EN: The goal of a functional sample is the determination of the appropriate manufacturing process and technological allowances for individual operations. Another outcome of a functional sample is designed to verify the functionality of operational products for various operations of the manufacturing process.
Klíčová slova

Zpět

Patička