Přejít k obsahu


Návrh geometrického uspořádání dílce pro automotive

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Návrh geometrického uspořádání dílce pro automotive. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The draft of member geometrical arrangement for automotive
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek slouží k ověření vhodnosti volby geometrických prvků dílce a jejich rozměrových a geometrických tolerancí. Jako omezující podmínky pro volbu jsou použity připojovací rozměry jak ze strany stroje, tak ze strany kluzného dílu. Dalším sledovanou proměnnou je pak materiál a jeho tepelné zpracování.
Abstrakt EN: Functional sample used to verify the appropriateness of geometric elements and components of their dimensional and geometric tolerances. Such restrictive conditions for the election are the mounting dimensions used both by machine and by the sliding part. Another variable is then monitored material and its heat treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička