Přejít k obsahu


Prodloužení lišty pro lisovací přípravek EMS

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Prodloužení lišty pro lisovací přípravek EMS. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The slat extension for EMS pressing jig
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku bylo ověření možnosti zařadit mezistupeň roztažení trubky do postupu lisování výfukové koncovky. Při přidání jednoho chodu odpadá potřeba dalšího stroje, na kterém by jinak musel být tento chod realizován. Vhodnou volbou rozestupu, osové vzdálenosti jednotlivých pracovních nástrojů, bylo docíleno požadovaného výsledku.
Abstrakt EN: The aim was to verify the functional sample options include intermediate expansion pipe into the molding process, the exhaust tip. When you add one operation eliminates the need for additional equipment, which would otherwise have to be carried out this operation. A suitable choice of spacing, the axial spacing between the working tools has been achieved the desired result.
Klíčová slova

Zpět

Patička