Přejít k obsahu


Optimalizace střihacího nástroje II.

Citace:
SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L., FULEMOVÁ, J. Optimalizace střihacího nástroje II.. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the cutting tool II.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je ověření vhodnosti tvaru a přesnosti střižníku pro prostřižení pláště katalyzátoru v požadované přesnosti. Hlavním parametrem, který byl měněn, je délka hlavní a vedlejší poloosy elipsy a to tak, aby byla dodržena střižná vůle a přesnost střihaného otvoru.
Abstrakt EN: The aim of a functional sample determine the suitability of the shape and accuracy of the punch for The split shell catalyst required accuracy. The main parameter that was varied, the length of the major and minor half-axis of the ellipse, and so as to comply with the shearing clearance and accuracy of cutting hole.
Klíčová slova

Zpět

Patička