Přejít k obsahu


Přípravek pro dovaření škrticí klapky

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., KROFT, L., FULEMOVÁ, J. Přípravek pro dovaření škrticí klapky. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The jig for throttle weld finishing
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl ověřit přesnost výroby tvarové plochy v materiálu CuCrZr. Tento materiál je vysoce tepelně vodivý a je rovněž hojně používán pro výrobu elektrod. Přesnost vnitřní tvarové plochy musí být natolik velká, aby navařovaný dílec byl v požadované poloze, ale zároveň natolik volná, aby bylo možné svařené díly spolehlivě vyjmout.
Abstrakt EN: Functional sample aims to verify the accuracy of production in the material shaped surface CuCrZr. This material is highly heat conductive and is also widely used for the manufacture of electrodes. Accuracy of the inner mold surface must be large enough surfacing element was in a desired position, but loose enough to allow the welded parts reliably removed.
Klíčová slova

Zpět

Patička