Přejít k obsahu


Tvarový frézovaný trn II.

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., BÍCOVÁ, K., MILSIMEROVÁ, A. Tvarový frézovaný trn II.. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milled mandrel profile II.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku je ověřit vhodnost 3D tvaru pro tváření přechodového dílce výfukové soustavy. Jediným sledovaným parametrem je tvar vylisované trubky po odlehčení, tzn. po vytažení tvářecího trnu. V další fázi je vyrobeno několik vzorků pro ověření trvanlivosti, která je daná počtem vylisovaných dílců jedním trnem.
Abstrakt EN: The aim of functional sample is to verify the suitability of the 3D shape forming transition elements of the exhaust system. The only parameter monitored is the shape of the molded tube after unloading, ie. after pulling out the mandrel. In the next phase is made several samples to verify the durability, which is given by the number of molded parts with one mandrel.
Klíčová slova

Zpět

Patička