Přejít k obsahu


Lisovací rotační vložka

Citace:
SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Lisovací rotační vložka. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The pressing rotary insert
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Účelem tvorby funkčního vzorku je stanovení optimálních přídavků pro obrobení po tepelném zpracování. Vzhledem k tvaru součásti dochází ke značnému stažení na výstupu oproti zadní části s plným čelem. Druhým měněným parametrem je materiál obrobku. Jedná se o dav typy nástrojové oceli a sledovaná je jejich objemová změna při tepelném zpracování, respektive kalení.
Abstrakt EN: The purpose of a functional sample is the determination of the optimum allowance for machining after heat treatment. Due to the shape of the part there is a considerable withdrawal at the outlet compared to the rear of the full face. The second parameter is an altered workpiece material. These are the crowd types of tool steel, and screened their volume change during heat treatment or hardening.
Klíčová slova

Zpět

Patička