Přejít k obsahu


Dělený lisovací přípravek

Citace:
MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L., BÍCOVÁ, K., SKLENIČKA, J. Dělený lisovací přípravek. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The divided pressing jig
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je ověření možnosti nahradit stávající řešení, kdy je celý trn vyroben z jednoho materiálu. Jedná se o materiál ALBROMET jehož cena je několikanásobně vyšší než cena běžné konstrukční oceli. Na základě analýzy lisovacího procesu byla stanovena potřebná délka funkční části, u které musí být zachovaný stávající materiál. Zbylá část byla nahrazena běžnou konstrukční ocelí. Tato konstrukční změna znamená významnou finanční úsporu na při pořízení nového nástroje.
Abstrakt EN: The aim of a functional sample to verify the possibility to replace existing solutions in which the entire mandrel is made of a single material. It is a material ALBROMET whose price is several times higher than normal structural steel. Based on analysis of the compaction process was determining the length of a functional part that must be preserved existing material. The remaining part was replaced by a conventional structural steels. This structural change means significant financial savings for the acquisition of new tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička