Přejít k obsahu


Sada měděných tvarových příložek

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KROFT, L. Sada měděných tvarových příložek. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A set of shaped copper liners
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Sada funkčních vzorků má za cíl ověřit vhodnou volbu profilu 3D tvaru dosedací plochy. V rámci řešení vniklo několik sad vzorků s různou geometrií. Po jejich praktickém otestování došlo k optimalizaci tvaru a finálnímu testování v reálném provozu.
Abstrakt EN: A set of functional samples in order to verify the appropriate choice of a profile 3D shape of the contact surfaces. Within the solution penetrated several sets of samples with different geometries. After the practical test to optimize the shape and final testing in real operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička