Přejít k obsahu


Optimalizace tvaru dutiny lisovacího přípravku

Citace:
MILSIMEROVÁ, A., BÍCOVÁ, K., FULEMOVÁ, J., KROFT, L. Optimalizace tvaru dutiny lisovacího přípravku. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The optimization of pressing jig cavity shape
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Jako základní tvar pro optimalizaci slouží původní dutina. Pro správnou funkci přípravku musela být dutina zvětšena a změněn její tvar. Nedílnou součástí je i změna drsnosti povrchu dutiny a rovněž změna příslušných tvářecích trnů. Ty jsou pak řešeny jako samostatný funkční vzorek.
Abstrakt EN: As a basic shape serves to optimize the initial cavity. For proper function of cavity had to be resized and reshaped. As part of this change in surface roughness cavities and also change the respective forming mandrels. These are then treated as a single functional pattern.
Klíčová slova

Zpět

Patička