Přejít k obsahu


Optimalizace tvaru trnu lisovacího přípravku

Citace:
MATĚJKA, J., KROFT, L., MILSIMEROVÁ, A., BÍCOVÁ, K. Optimalizace tvaru trnu lisovacího přípravku. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The pressing jig mandrel shape optimization
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Luboš Kroft , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek navazuje na řešení výsledku FV032/2015/21200. Hlavní myšlenkou řešení je rozdělení tvářecí operace do dvou dílčích. První operace a tudíž i první nový trn přeformuje lisovanou trubku a provede její kalibraci. Druhá operace a tudíž i druhý trn pak provedou finální natvarování podle požadovaného rozměru.
Abstrakt EN: Functional sample solution builds on the outcome FV032 / 2015 / 21,200th The main idea of the solution is the division of the forming operation into two partial. The first operation and thus the first new mandrel přeformuje pressed tube and calibrate. The second operation, and therefore the second mandrel then perform final molded according to the desired dimension.
Klíčová slova

Zpět

Patička