Přejít k obsahu


Geometrická úprava lisovacího trnu

Citace:
KROFT, L., MILSIMEROVÁ, A., FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K. Geometrická úprava lisovacího trnu. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The pressing mandrel geometric modification
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Kroft , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za cíl ověřit vliv odlehčení na trvanlivost nástroje. Požadavkem je odstranění odlehčení pro zvýšení spolehlivosti navádění tvářených trubek. Při stávajícím stavu dochází při navádění trubky k náhodnému vyosení trubky a zněj plynoucí destrukce jak nástroje, tak tvářené trubky. Z praktického testování vyplynulo, že odstranění odlehčení nemá vliv na životnost nástroje a zajišťuje stoprocentní navedení tvářené trubky.
Abstrakt EN: Functional sample is to verify the effect of lightening on the tool life. The requirement is to remove lightening to increase the reliability guidance molded tubes. At the current state of navigation occurs when the tube is accidentally inserted a tube misalignment resulting destruction of the tools and molded tubes. From a practical analysis revealed that removal of lightening has no effect on tool life and ensures a wholly molded guiding tube.
Klíčová slova

Zpět

Patička