Přejít k obsahu


Speciální tvarový trn – optimalizace tvarově složité plochy

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., KROFT, L. Speciální tvarový trn – optimalizace tvarově složité plochy. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The special shaped mandrel - complex-shaped surface optimization
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Účelem tvorby funkčního vzorku je optimalizace tvarové plochy. Jako jediný ukazatel je geometrická přesnost tvářené trubky po odlehčení. Velikost trnu a jeho tvar jsou závislé na velikosti vratných deformací v trubce. Tvar trnu rovněž musí zajistit jeho spolehlivé vytažení po vytvarování trubky. Pro zajištění přesné polohy na lisovacím stroji je upínací část vybavena lícovaným průměrem v toleranci g6 a polohovacím kolíkem v toleranci H8..
Abstrakt EN: The purpose of a functional sample is to optimize the mold surface. As the only indicator is the geometric precision molded tube after lightening. The size of the mandrel and its shape depends on the size of the reversible deformations the pipe. The shape of the mandrel must also ensure the reliable extraction after molding tubes. To ensure precise positioning on the molding machine is equipped with a close-fitting portion clamping diameter tolerance g6 and the positioning pin in the H8 tolerance.
Klíčová slova

Zpět

Patička