Přejít k obsahu


Typová technologie obrobení tvarových součástí podle zadané výkresové dokumentace

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Typová technologie obrobení tvarových součástí podle zadané výkresové dokumentace. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The type technology of machining molded parts according to the specified drawings
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Navržená typová technologie řeší obrobení skupiny tvarově podobných dílců z konstrukční oceli C45. Hlavním úkolem je provedení obrobení dílce s jedním přeupnutím. Vzhledem k efektivnosti obrábění byla zvolena víceosá, resp. indexovaná technologie obrobení. Právě tato technologie umožňuje obrobení dílce pouze s jedním přeupnutím. Oproti standardně nasazované tříosé technologii a případnému několikanásobnému přeupínání je zvolená technologie z ekonomického hlediska nejefektivnější.
Abstrakt EN: The proposed type of technology solves the machining of parts of similar shapes of structural steel C45. The main task is to perform machining of parts with one přeupnutím. Due to the efficiency of machining were chosen multi-axis, respectively. indexed machining technology. This technique allows for machining parts with only one přeupnutím. Compared to a standard three-axis technology deployed and potential several times přeupínání is the chosen technology economically efficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička