Přejít k obsahu


Technologie frézování tvarového prototypového dílce

Citace:
HNÁTÍK, J., KROFT, L., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J. Technologie frézování tvarového prototypového dílce. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The milling technology of moulded prototype element
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Technologie řeší obrobení tvarové nerotační součásti z páleného polotovaru. Vzhledem k tomu, že na obrobku je spousta tvarových ploch, je kladen zvýšený důraz na pevnost upnutí, aby bylo možné zvolit produktivní podmínky pro zvolené nástroje. Hlavními parametry technologie jsou jakost obrobeného povrchu, přesnost tvarových ploch a neméně důležitou skladbou řezných podmínek.
Abstrakt EN: The technology addresses the machining of rotating parts of burnt blank. Given that the workpiece is plenty shaped areas, the increased emphasis on gripping strength to be able to select productive conditions for the selected tool. The main parameters of the technology are quality surface finish, precision contoured surfaces and equally important song of cutting conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička