Přejít k obsahu


Pochody smrti

Citace:
BREITFELDER, M. Pochody smrti. Memo, 2015, roč. 5, č. 2, s. 147-157. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Death Marches
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie stručně připomíná souvislosti druhé světové války a "vyklízením" koncetračních táborů a likvidací vězňů před a při pochodech smrti. Část textu tlumočí zporstředkovaná svědectví vězňů a výpovědi dvou z jejich vrahů.
Abstrakt EN: Study briefly recalls the context of the World War II. with a "mop up" of contreations camp and the liquidations of thr prisoners before and during death marches. Part of the text conveys mediated testimonies of prisoners and the dismissal of two of their murderers.
Klíčová slova

Zpět

Patička