Přejít k obsahu


Právnická učebnice není odborná kniha!?

Citace:
CVRČEK, F. Právnická učebnice není odborná kniha!?. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 73-77. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá negativní rolí systému RIV (rejstřík informací o výsledcích), který provozuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti právnických učebnic. Současně autor upozorňuje na skutečnost, že samotná metodická pravidla kterými se RIV řídí, stojí z právního pohledu na velmi vratkých základech.
Klíčová slova

Zpět

Patička