Přejít k obsahu


Státnost a historické vědomí

Citace:
ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L. Státnost a historické vědomí. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 29-33. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Statehood and historical consciousness
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , doc. JUDr. Ladislav Křížkovský DrSc.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována metodologickým otázkám výzkumu státnosti a historického vědomí.
Abstrakt EN: A chapter is devoted to methodological issues of research statehood and historical consciousness.
Klíčová slova

Zpět

Patička