Přejít k obsahu


Alod

Citace:
ADAMOVÁ, K. Alod. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 251-252. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Alodium
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo se zabývá historickým vývojem alodu, tedy výlučného vlastnictví.
Abstrakt EN: The chapter deals with the historical development of the alodium, or exclusive ownership.
Klíčová slova

Zpět

Patička