Přejít k obsahu


Archeologie právní

Citace:
ADAMOVÁ, K. Archeologie právní. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 291-293. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal Archeology
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historii právní archeologie jako vědní discipliny.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the history of legal archeology as a science discipline.
Klíčová slova

Zpět

Patička