Přejít k obsahu


Basilejská kompaktáta (1433/1436)

Citace:
HRDINA, A. Basilejská kompaktáta (1433/1436). In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 335-336. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basel Compactat (1433/1436)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje Basilejská kompaktáta, jejich přijetí, obsah a osudy.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the Basel Compactats, their adoption and content.
Klíčová slova

Zpět

Patička