Přejít k obsahu


Komparace výuky finančního účetnictví v sekundárním a terciálním sektoru vzdělávání

Citace:
HRUŠKA, Z., HINKE, J. Komparace výuky finančního účetnictví v sekundárním a terciálním sektoru vzdělávání. Media4u Magazine, 2016, roč. 13, č. 3, s. 24-30. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of financial accounting teaching in secondary and tertiary education sector
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je provést komparaci výuky finančního účetnictví bez PC podpory na vybrané obchodní akademii a vybrané vysoké škole (bakalářský studijní program). Komparace je provedena na základě kritérií: časová dotace kontaktní výuky, podoba studijních opor, probíraná témata. Provedená analýza prokázala několik dílčích rozdílů ve výuce finančního účetnictví.
Abstrakt EN: The paper aims to compare the teaching of financial accounting manual processing on selected business academy and selected university (bachelor’s degree). The comparison is made on the basis of criteria: contact teaching, form of study materials, topics discussed. The analysis indicated some minor differences in teaching financial accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička