Přejít k obsahu


Bula Industriae tuae papeže Jana VIII. (880)

Citace:
HRDINA, A. Bula Industriae tuae papeže Jana VIII. (880). In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 385-386. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bulla Industriae tuae from Pope John VIII. (880)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje bulu papeže Jana VIII. pro Moravu, která upravila liturgii a postavení tamního duchovenstva.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the bulla of Pope John VIII., Which regulates the liturgy and the position of the Church in Great Moravia.
Klíčová slova

Zpět

Patička