Přejít k obsahu


Role kvality v podnikovém řízení

Citace:
HRUŠKA, Z., HINKE, J., JEŽKOVÁ, M. Role kvality v podnikovém řízení. Acta academica karviniensia, 2016, roč. 16, č. 1, s. 44-56. ISSN: 1212-415X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Role of Quality in Business Management
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Ing. Jana Hinke Ph.D. , Marcela Ježková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá aktuální problematikou managementu kvality v podnikovém sektoru. Příspěvek je cílen na střední a velké podniky, které vytváří post manažera kvality. Kvalita by měla být inkorporována v podnikové strategii. Tyto firmy by měly správně řídit kvalitu jejich produktů, služeb, podnikových procesů a jiných aspektů kvality. To vyžaduje monitoring a analyzování nákladů na kvalitu. Kvalitě by měla být věnována pozornost, protože přímo ovlivňuje loajalitu zákazníků. Kontrola kvality by měla být založena na 8 principech managamentu kvality, které zahrnují sledování efektivity podnikových operací. Příspěvek obsahuje výsledky výzkumu v 60 především velkých firmách. Tento výzkum prokázal, že nejzávažnějším problémem kontroly kvality je fluktuace zaměstnanců a nedostatečné sledování nákladů kvality.
Abstrakt EN: The paper describes the current issue of the quality management in the corporate sector. The focus is placed on medium and large companies, because these companies lead to the creation of the post of the quality managers. The quality should be incorporated in the corporate strategy. These companies should successfully manage the quality of their products, services, business processes and other aspects of the quality. It requires the monitoring and the analyzing the cost of the quality. Attention should be paid to the quality because of its direct impact on the customer loyalty. The quality control can be based on 8 quality management principles whose respect greatly contributes to the increasing the efficiency of company operations. The paper contains results of the research in 60 mainly large companies. This research revealed that the most prominent problemof the quality control is the fluctuacion of employee and insufficient the record keeping of the quality cost.
Klíčová slova

Zpět

Patička