Přejít k obsahu


Časopisy právnické

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Časopisy právnické. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 538-542. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Law Review
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc. , JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje památky českého právnického časopisectví.
Abstrakt EN: Chapter briefly presented the monuments of the Czech legal reviews.
Klíčová slova

Zpět

Patička