Přejít k obsahu


Česká konfederace

Citace:
ADAMOVÁ, K. Česká konfederace. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 566-597. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Confederation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo představuje v širší perspektivě okolnosti vzniku a obsah české konfederace. Věnuje se také česko-rakouské konfederaci a konfederaci česko-uherské.
Abstrakt EN: The chapter presents a broader perspective on the circumstances of the origin and content of the Czech Confederation. It also discusses of the Czech-Austrian confederation and of the Czech-Hungarian confederation.
Klíčová slova

Zpět

Patička