Přejít k obsahu


Němci na Karlovarsku v letech 1945 - 1948

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Němci na Karlovarsku v letech 1945 - 1948. 1. vyd. Plzeň : K. Řeháček, 2011, 457 s. ISBN: 978-80-254-9620-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Germans in the Karlovy Vary in the years 1945 - 1948
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: K. Řeháček
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Studie se zabývá specifickým osudem Němců na Karlovarsku po druhé světové válce. Ten byl dán především skutečností, že sídlili a byli vysidlováni z oblasti na demarkační linii. Odsun zde proto měl výrazně odlišný průběh.
Abstrakt EN: The study deals with the specific fate of the Germans in the Karlovy Vary after World War II. This was primarily due to the fact that they lived and depopulation of areas on the demarcation line. Expulsion are therefore significantly different course.
Klíčová slova

Zpět

Patička