Přejít k obsahu


Opožděná zúčtování - poznámky k vydání pěti přednášek Oty Filipa

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Opožděná zúčtování - poznámky k vydání pěti přednášek Oty Filipa. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá pěti přednáškami českého exilového autora Oty Filipa, jež byly nejprve předneseny na drážďanské univerzitě a posléze publikovány pod názvem Verspätete Abrechnungen (2012, Opožděná zúčtování). Text nabízí zasvěcený pohled do Filipova díla, především do výše zmíněného souboru přednášek. V této souvislosti by bylo vhodné upřesnit (přímo v textu nebo prostřednictvím poznámkového aparátu), zda citáty z Filipových přednášek přeložil(a) autor(ka) textu. V tomto ohledu by bylo rovněž zajímavé srovnat výchozí znění textu s českým překladem.
Klíčová slova

Zpět

Patička