Přejít k obsahu


Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice

Citace:
MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interactive textbook History of Pilsen and The Pilsen Region
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Eva Mušková Ph.D. , PhDr. Tomáš Jakeš Ph.D. , PhDr. Zbyněk Filipi Ph.D. , Mgr. Iva Pleskačová
Abstrakt CZ: Interaktivní učebnice Dějiny Plzně a Plzeňského kraje je elektronickou verzí stejnojmenné tištěné učebnice regionálních dějin. Kromě textů a obrazového materiálu uvedených rovněž v tištěné verzi obsahuje také řadu interaktivních cvičení. Učebnice je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií, ale zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím cílem je nabídnout učitelům didakticky efektivní nástroj, který by usnadnil aplikaci regionální tematiky do edukačního procesu, a zvýšit u žáků škol i široké veřejnosti povědomí o historickém, kulturním a společenském vývoji regionu.
Abstrakt EN: The interactive textbook History of Pilsen and The Pilsen Region is an electronic version of the same name printed textbook. Besides texts, pictures and photos used in the printed version, it also contains a number of interactive exercises. It is primarily intended for the 2nd level of primary schools and lower years of grammar schools, but all who are interested in regional history of Pilsen can find it as a useful source. Its aim is to offer teacher didactically effective tool that would facilitate the application of regional themes into the educational process and enhance pupils' education and public awareness of the historical, cultural and social development of the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička