Přejít k obsahu


Úvod do problematiky akutních stavů

Citace:
FREI, J. Úvod do problematiky akutních stavů. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s. 12-17. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction into acute conditions
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Akutní stavy jsou příčinou mnoha úmrtí a tak postupy k jejich zvládnutí musí být zdravotníky ovládány bezchybně. V rámci postupů přednemocniční péče jsou určitá specifika a schémata, která nám zaručují optimální zvládnutí dané situace.
Abstrakt EN: Acute cases are the cause of many deaths and so procedures to manage their health care professionals must be controlled perfectly. Within the practice of prehospital care are certain specifics and patterns that we guarantee optimal deal with the situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička