Přejít k obsahu


Kardiopulmonální resuscitace

Citace:
FREI, J. Kardiopulmonální resuscitace. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Euroverlag, s.r.o. Plzeň, 2016, s. 18-30. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: cardiopulmonary resuscitation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag, s.r.o. Plzeň
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. ,
Abstrakt CZ: KPR je soubor život zachraňujících úkonů, které mají obnovit vitální funkce člověka. Při pozdním zahájení KPR nebo jejím špatném provádění se zásadně snižuje šance postiženého na přežití. Znalost KPR je u všech zdravotníků nezbytná.
Abstrakt EN: CPR is a collection of life-saving actions to help restore vital functions of humans. A late start CPR or its poor implementation substantially reduces the chances of survival for the victim. Knowledge of CPR is necessary for all health professionals.
Klíčová slova

Zpět

Patička