Přejít k obsahu


Ošetřovatelská péče u nemocných na umělé plicní ventilaci

Citace:
HOLOUBKOVÁ, J., FREI, J., SLOUKA, D., KOTT, J. Ošetřovatelská péče u nemocných na umělé plicní ventilaci. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s. 38-45. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nursing care for patients on artificial ventilation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , MUDr. David Slouka Ph.D. , Prof. Ing. Josef Kott DrSc.
Abstrakt CZ: Ošetřovatelská péče je nezbytnou a podstatnou složkou v léčbě a rehabilitaci pacientů nejenom život ohrožujících. U pacientů na plicní ventilaci zásadně ovlivňuje úspěšnost jejich rekonvalescence a výskyt případných komplikaci zdravotního stavu. V rámci péče o ventilovaného pacienta se nelékaři musí zaměřovat jak na jednotlivé oblasti jako je například monitoring, péče o přístroje apod. tak samozřejmě na pacienta samotného. Je nutné hodnotit jeho projevy, vývoj fyziologických funkcí a další aspekty související s průběhem zdravotního stavu.
Abstrakt EN: Nursing care is a necessary and essential component in the treatment and rehabilitation of patients, not only for life-threatening. For patients on mechanical ventilation significantly affects the success of their recovery and the occurrence of any complication health. To care for the ventilated patient paramedical must focus on both the individual areas such as monitoring devices, etc. Care. Of course on the patient himself. It is necessary to evaluate its symptoms, development of physiological functions and other aspects related to the progress of health.
Klíčová slova

Zpět

Patička