Přejít k obsahu


Ošetřovatelská péče o dárce orgánů, transplantační programy v České republice

Citace:
HOLOUBKOVÁ, J., KULHÁNKOVÁ, P., FREI, J. Ošetřovatelská péče o dárce orgánů, transplantační programy v České republice. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s. 46-51. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nursing care for organ donors, transplant program in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA , Bc. Petra Kulhánková , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: Péče o dárce orgánů je specifickou činností zdravotnických týmů se zásadním dopadem pro možnost a úspěšnost případných transplantací. V ČR existuje transplantační program vč. komplexní legislativní opory, kterým se všechny činnosti v této problematice řídí. Nicméně samotná ošetřovatelská péče má svá specifika a péče o dárce orgánů je vysoce náročnou a odbornou činností.
Abstrakt EN: Caring for organ donors is a specific activity of medical teams with major implications for the possibility of success and eventual transplantation. In the Czech Republic there transplant program incl. comprehensive legislative support, which all activities in this field controls. However, the actual nursing care has its own specifics and care for organ donors is highly demanding and professional activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička